Stop deprawacji

Stop deprawacji w edukacji manifestacja rynek Mariensztat w Warszawie

Demonstracja Stop Deprawacji w Edukacji odbyła się 30 sierpnia w Warszawie.

Stop deprawacji w edukacji

stop deprawacji w edukacji manifestacja Warszawa

Manifestacja zorganizowana przez wiele organizacji pozarządowych zgromadziła kilkanaście tysięcy ludzi. 

Początkowo planowano, że po mszy Świętej w kościele p.w. Św. Anny, dalsza część będzie odbywała się na Placu Zamkowym. Organizowany przy współudziale władz miasta Warszawy piknik „Warszawa z klimatem” okazał się imprezą ważniejszą, pomimo bardzo mizernego zainteresowania.

stop deprawacji w edukacji manifestacja rodziców i organizacji pro-rodzinnych

Ostatecznie manifestacji „Stop Deprawacji w Edukacji” odbyła się na rynku Mariensztatu i przyległych do rynku uliczkach i skwerkach.

Strona internetowa Stop Deprawacji w Edukacji.

Poniżej oświadczenie podpisana przez organizacje pro-rodzinne.

„Oświadczenie:

Organizacje prorodzinne i rodzice wyrażają swój stanowczy protest wobec zadeklarowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planów zmiany podstawy programowej zajęć szkolnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Zmiany te podyktowane są intencją wprowadzenia narzucanych nam z zewnątrz elementów kontrowersyjnej seksedukacji, zgodnej z tzw. standardami WHO i postulatami środowisk LGBTQ. W zapisach ww. standardów znajdują się takie postulaty, jak np. zaznajamianie czterolatków z masturbacją. Sugerują one również promocję różnorodnych odmienności i ekspresji seksualnych. Na Zachodzie cele te już dzisiaj osiąga się przy pomocy pokazywania dzieciom treści o charakterze pornograficznym.

Ministerstwo w warunkach polskich podjęło taktykę drobnych kroków. Proponuje się na początek (już w tym roku) wprowadzić do programu gimnazjalnego m.in. prezentacje stosunku płciowego oraz powierzyć prowadzenie zajęć grupom edukatorów z zewnątrz. Możemy więc spodziewać się w szkołach obecności przedstawicieli skrajnych organizacji aborcyjnych i LGBQT, które mają międzynarodowe akredytacje przy ONZ.

Zdaniem wielu ekspertów epatowanie permisywną seksualnością, nieadekwatną do faz rozwoju dzieci, oraz nieodpowiedzialne propagowanie treści związanych z tzw. tożsamością płciową, prowadzi do głębokich zaburzeń seksualności oraz tożsamości płciowej dzieci i młodzieży.

Uratujmy nasze dzieci!

Alians organizacji pro-rodzinnych Stop Deprawacji w Edukacji

Do zgromadzonych ludzi wygłoszono kilka krótkich przemówień o przyczynach i celach manifestacji. Nie zabrakło też prelegentów z innych krajów Europy Zachodniej, którzy przestrzegali przed skutkami jakie niesie seksualizacja w szkołach i są widoczne w szkolnictwie wśród dzieci i młodzieży oraz społeczeństwie na zachodzie.

Ważny dla rodziców temat nie znalazł zainteresowania w większości mediów. relacji było mało a w większości  mediów w ogóle go nie podjęto.

Trochę więcej informacji o akcji dostępne jest pod tym linkiem

Galeria  zdjęć z manifestacji Stop Deprawacji w Edukacji w galerii poniżej